DLACZEGO STOSOWAĆ wyświetlacz prędkości EVOLIS:

  • zastosowanie wyświetlacza prędkości EVOLIS zapewnia poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego o 15 – 25%
  • urządzenie charakteryzuje się dużą wydajnością i niezawodnością,
  • jest to urządzenie charakteryzujące się dużą popularnością wśród lokalnych społeczności, kierowców i dzieci,
  • umożliwia ciągłą analizę parametrów ruchu drogowego jak natężenie ruchu, prędkość pojazdów i tworzenie różnych statystyk, wykresów, histogramów. Stanowi stałą stację zbierania danych o ruchu drogowych.

JAK DZIAŁA wyświetlacz prędkości EVOLIS:

Radarowy wyświetlacz prędkości służy do uspokojenia ruchu poprzez konfrontację kierowców z prędkością, jaką się poruszają.

Zazwyczaj instaluje się je przy wjeździe do miejscowości, przejściach i szkołach.

Prędkość jest wykrywana przez radar dopplera umieszczony w obudowie wyświetlacza prędkości. Radar wysyła fale radarowe, częstotliwość fal odbijanych przez pojazd pozwala dokładnie obliczyć jego prędkość.

Jeśli prędkość jest poniżej dopuszczalnej prędkości, wówczas jest wyświetlana w kolorze zielonym lub bursztynowym. Przekroczenie prędkości wyświetli jej wartość w kolorze czerwonym. Komunikaty mogą być również wyświetlane zgodnie z wykrytą prędkością (zwolnij, niebezpieczeństwo).

Oprócz funkcji uspokojenia ruchu, radarowy znak prędkości zapewnia również zbieranie niezbędnych danych o ruchu drogowym (średnia i maksymalna prędkość, kwantyle prędkości, liczba pojazdów), które są niezbędne do efektywnego zarządzania ruchem, projektowania organizacji ruchu, zarządzania prędkością.

Aby osiągnąć znaczne zmniejszenie prędkości, ważne jest, aby konfrontować kierowców z nadmierną prędkością tak długo, jak to możliwe. Można to osiągnąć poprzez wybór miejsca o dobrych warunkach widoczności (przed łukiem, prosta od 50 do 250 metrów).