Wykonujemy

 • Projekty przebudowy ulic,
 • Obszarowe i korytarzowe projekty stałych organizacji ruchu drogowego
 • Projekty czasowych organizacji ruchu drogowego
 • Analizy przejezdności,
 • Projekty sygnalizacji świetlnych (akomodacja, koordynacja, priorytety)
 • Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
 • Pomiary i badania ruchu, w tym pomiary natężenia ruchu, pomiary prędkości, badania parkowania
 • Prognozy i modele ruchu drogowego,
 • Analizy komunikacyjne,
 • Koncepcje,
 • Opracowania uspokajania ruchu.

W swojej pracy wykorzystujemy oprogramowanie specjalistyczne:

 • Vissim - program do tworzenia mikrosymulacji ruchu drogowego wraz z symulacją pracy sygnalizacji akomodacyjnych
 • Visum - program do analiz komunikacyjnych, prognoz i modeli ruchu drogowego,
 • Lisa+ - program do projektowania sygnalizacji świetlnych
 • Autoturn 3D Pro - program do analiz przejezdności, analiz widoczności pojazdów
 • Transyt 15 - program do optymalizacji koordynacji sygnalizacji świetlnych
 • Junctions 9 - (Arcady, Picady) - program do analiz przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji i rond, w tym minirond i rond turbinowych (HCM-2010)
 • GACad - progamny do organizacji ruchu, obliczeń przepustowości i warunków ruchu, projektowania sygnalizacji świetlnych
 • BricsCAD - program do pracy w środowisku CAD
 • Kartogram - program do tworzenia kartogramów natężenia ruchu drogowego i zarządzania pomiarami ruchu.