System inteligentnego przejścia dla pieszych został stworzony w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pieszych na przejściach.


Jak to działa:

Gdy pieszy chce przekroczyć jezdnię system jest uruchamiany w trybie aktywnym (przycisk) lub pasywnym (czujnik obecności). Po wykryciu pieszego przez detektory następuje uruchomienie lamp ostrzegawczych.

Stosowany przez nas dedykowany dla systemów inteligentnych przejść dla pieszych detektor ruchu HTR został zaprojektowany, wyprodukowany i sprawdzony zgodnie z następującymi dyrektywami i normami zharmonizowanymi:

  • 2014/30/EU - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej,
  • 2011/65/EU - Dyrektywa ROHS,
  • EN 60947-5-2 (2007+A1:2010) - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
  • EN 61000-4-3 (2006+A1:2008+IS1:2009+A2:2010) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
System może być zasilany z sieci energetycznej (230 V, oświetlenia ulicznego lub przy pomocy energii słonecznej.

Przedstawione rozwiązania mogą być rozbudowane o moduły GPS.

System inteligentnych przejść dla pieszych może być dodatkowo zintegrowany z inteligentnym oświetleniem.

W sytuacji, gdy przed przejściem nie znajduje się pieszy natężenie oświetlenie wynosi 40%. 

W przypadku wykrycia pieszego przez detektor lampa oświetleniowa rozświetla się do 100%.

Przejścia dla pieszych mogą być dodatkowo wyposażone w podświetlane znaki D-6 (ustawione obok jezdni). Podświetlenie następuje przy wykryciu pieszego.Rodzaje inteligentnych przejść dla pieszychOferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie:

•opracowania koncepcji wraz ze wstępną wyceną,

•opracowania projektów elektroenergetycznych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w przypadku podłączenia do sieci energetycznej lub/i do sieci oświetlenia),

•opracowania projektów organizacji ruchu

•budowy systemu,

•kalibracji i uruchomienie systemu,

•utrzymania.