Punktowe elementy świetlne stosuje się w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania kierujących o miejscach i odcinkach dróg w szczególności niebezpiecznych.


Idealne do stosowania na wyspach dzielących, azylach, wyspach środkowych.

Możliwość zasilania solarnego.