Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie oznakowania poziomego:

  • dróg publicznych i wewnętrznych,
  • parkingów i placów parkingowych,
  • hal i magazynów,
  • usuwania istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego.

Wykonujemy oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe (gładkie i strukturalne).


Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

  • montażu pionowych znaków drogowych,
  • montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • montażu tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego,
  • wynajmu i dzierżawy znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • produkcji, sprzedaży i montażu elementów małej architektury.