Pasywne systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego


 Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochron życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu.


Urządzenia bezpieczeństwa ruchu stosuje się w celu:

 • optycznego prowadzenia ruchu,
 • zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych,
 • fizycznego ograniczania prędkości pojazdów,
 • separacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego,
 • zabezpieczenia powierzchni wyłączonych z ruchu przed nadjeżdżaniem.
Pasywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są to elementy prefabrykowane wykonane z materiałów gumowych, stosowanie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną i estetycznym wyglądem. Cechują się łatwością montażu i wymiany uszkodzonych elementów. Dzięki budowie modułowej nie wymajają wymiany całego systemu a tylko uszkodzonych elementów.
Główną zaletą stosowania tych elementów jest brak konieczności prowadzenia robót budowlanych.


Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, wyceny, dostawy i montażu pasywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci:
 • podwyższonych przejść dla pieszych,
 • progów zwalniających,
 • separatorów drogowych,
 • azyli (wysepek drogowych).
 • separatorów parkingowych,
 • mini rond (pinesek),
 • krawężników gumowych.