Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Stargardzie wykonaliśmy aktywne przejście dla pieszych na ulicy Chrobrego w Stargardzie. Usługa polegała na dostarczeniu i budowie systemu aktywnych przejść dla pieszych zasilanych solarnie. W skład przejścia dla pieszych wchodzi:

·   moduł z lampami ostrzegawczymi 200x600,  139x19 mm

·   detektory ruchu pieszych

·   kompaktowe zestawy fotowoltaiczne 20W 18Ah z baterią i łącznością radiową.

Dzięki zamontowanym wysokiej jakości detektorom ruchu pieszych system uaktywnia się po wykryciu pieszego w określonym polu detekcji. Budowa detektora zapewnia wąskie pole detekcji (ok. 0,3m) co powoduje, że lampy ostrzegawcze uruchamiane są wyłącznie w sytuacji gdy pieszy zamierza przejść przez jezdnię.