System aktywnego przejścia dla pieszych z łącznością bezprzewodową pomiędzy sterownikami.

Nie wymaga ingerencji w nawierzchnię ani dodatkowego okablowania, łączącego wszystkie elementy.

System wyposażony jest w wysokiej jakości detektory pieszych, które uruchamiają lampy ostrzegawcze.

System może by zasilany z sieci 230V lub podłączony do oświetlenia (pracę w ciągu dnia zapewnia akumulator).

W skład systemu wchodzą:

•2 x moduły z lampami ostrzegawczymi
•2 x detektory dla pieszych
•2 x sterownik nadzorujący pracę lamp ostrzegawczych , detektorów, punktowych elementów świetlnych. Wyposażony w system łączności radiowej. istnieje możliwość zastosowania jednego sterownika. Wymaga ułożenia kabli w jezdni.

Może być dodatkowo wyposażony w punktowe elementy zsynchronizowane z lampami ostrzegawczymi.


Na życzenie zamawiającego można zastosować połączony przewodami zatopionymi w nawierzchni jezdni.