Roboty brukarskie, projekty


Świadczymy usługi w zakresie:

  • budowy chodników,
  • budowy zjazdów,
  • budowy tarasów,
  • budowy pojazdów,
  • budowy ogrodzeń,
  • cząstkowych remontów chodników.
  • opracowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic, chodników i zjazdów.