Safety Radar jest bardzo skutecznym urządzeniem do ograniczania prędkości oraz ostrzegania o zbliżaniu się do miejsc szczególnych:

  • niebezpiecznych zakrętów, 
  • przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych,
  • rejonu szkół,
  • przejazdów kolejowych,
  • progów zwalniających,
  • przejazdów tramwajowych,
  • wjazdów do stref ruchu uspokojonego i miejscowości,
  • miejscach zmiany przekrojów drogowych,
  • miejsc nietypowych, itp.

System świateł ostrzegawczych z radarem dopplerowskim, który wykrywa jadący  pojazd oraz/lub jego prędkość.

W pierwszym rozwiązaniu nadjeżdżający pojazd uruchamia lampy wczesnego ostrzegania.
W drugim rozwiązaniu nadjeżdżający pojazd, po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości uruchamia lampy ostrzegawcze


Możliwe jest zastosowanie dowolnego znaku drogowego.

System może być zasilany z sieci energetycznej 230V lub za pomocą panelu solarnego. Dostępne są dwa rodzaje radaru (o zasięgu 100 m i zasięgu 200 m)

Łatwa modernizacja istniejących znaków.

Rodzaj wyświetlanego napisu można ustalić indywidualnie.

Przekroczenie prędkości powoduje uruchomienie lamp ostrzegawczych i opcjonalnie wywołanie określonego tekstu.

Wykrycie jadącego pojazdu uruchamia lampy ostrzegawcze


Wybrane konfiguracje systemu Safety Radar