System SmartParking jest to inteligentny system parkingowy,  składający się z detektorów montowanych w stanowiskach postojowych, modułu do bezprzewodowego zbierania danych z detektorów, routera oraz interfejsu użytkownika do monitorowania i diagnostyki detektorów oraz odczytywania i analizowania danych.

Zapewnia dokładny pomiar zajęcia poszczególnych stanowiska postojowych na placach parkingowych i ulicach.

System SmartParking może być powiązany z aplikacjami mobilnymi, znakami zmiennej treści i parkometrami.


Bezprzewodowy czujnik określający status stanowiska postojowego (wolny/zajęty). Umożliwia przesyłane i gromadzenie danych o stanie placów parkingowych: liczbie wolnych i zajętych miejsc postojowych, średnim czasie postoju, rotacji, akumulacji. Dzięki aplikacji mobilnej umożliwia wskazanie miejsca, w którym pozostawiono pojazd. Dzięki bezprzewodowej komunikacji nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.


Bezprzewodowy koncentrator danych działa jako brama między serwerem danych a wszystkimi bezprzewodowymi czujnikami parkowania, w celu uzyskania danych o stanie miejsc postojowych.


Bezprzewodowy router służy do zwiększenia zasięgu połączeń bezprzewodowych między czujnikiem a koncentratorem. Umożliwia podłączenie bezprzewodowo większej ilości detektorów bez stosowania dodatkowych koncentratorów. Stosowany w przypadku zastosowania powyżej 50 detektorów.